Our services

Services for industry entrepreneurs

Arctic Host has been working with locations in the northern part of Norway for several years and has collected information/data to prepare for establishment of power intensive industry.

We have knowledge of the area and has good relationship with municipalities, grid companies, power companies and other relevant parties that is important in order to establish business in this region.

The following activities can be performed by Arctic Host:

  • Introduction to relevant areas
  • Sharing of information / data
  • Introduction to companies and relevant persons
  • Make appointments and arrange for meetings
  • Transport of personnel
  • Attend and assist in meetings
  • Assist with applications

Tjenester for kommuner og grunneiere

(Services for municipalities and land owners - Norwegian)

Arctic Host AS ønsker å bidra til økt lokal verdiskapning ved å tilrettelegge for etablering av industri og arbeidsplasser.

Vi prekvalifiserer aktuelle tomter og markedsfører disse internasjonalt.

Omfattende undersøkelser og avklaring med hensyn til kraft, tilgang og redundans på fiber, grunnforhold, plan og reguleringsmessige forhold, skatter og avgifter, adkomst og avstander, vann og avløp, forurensning utslipp og andre miljømessige forhold må dokumenteres før en tomt er klar for promotering.

Arctic Host har opparbeidet kunnskap og system for denne typen kartlegging og tilbyr sine tjenester til kommuner og andre tomteeiere i Nord Norge som har eiendomer som kan være egnet til etablering av grønn kraftkrevende industri. Andre typer industrietablering kan også vurderes.

Promotering mot potensielle kunder via vår nettside, vårt kontaktnettverk og gjennom samarbeid med Innovasjon Norge.